Vector Maintenance Management

Uw installatie is onze zorg

Risk Management

Het in kaart brengen, beheren en beheersen van risico’s die bij een installatie kunnen ontstaan is een wezenlijk onderdeel van Vectormm’s Systeem. Wij begrijpen dat er voor u als asset owner alles aan gelegen is alle risico’s te beheersen. Wat wij kunnen bieden is volledig inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van uw installatie. Die duidelijkheid bieden we u graag en we laten u bovendien zien hoe u deze risico’s het beste kunt beheersen. Aan u de keus!

Vectors Risk Management biedt:

  • De zekerheid van maximale productiebeschikbaarheid
  • De zekerheid van optimale veiligheid
  • De zekerheid dat het milieu ontzien wordt
  • De zekerheid van een onberispelijke reputatie
  • De zekerheid dat uw kosten optimaal beheersbaar zijn
  • De zekerheid dat al deze onderdelen in een
    zorgvuldig evenwicht op elkaar zijn afgestemd

Voor deze zekerheden leveren wij een onderbouwde implementatie met de juiste balans tussen onderhoud, inspectie en documentatie daarvan. Zo maken wij voor alle betrokkenen de resultaten inzichtelijk en beheersbaar.

Maximale risicobeheersing tegen minimale inspanning met instemming van de autoriteit. Dat is toch ook wat u wilt?

Vector Maintenance Management

Als asset owner hoeven we u waarschijnlijk niet uit te leggen dat de belangen groot zijn. Het speelveld is enorm en de investeringen liegen er niet om… Er is dus alles aan gelegen om bedrijfsprocessen goed in te richten en onder alle omstandigheden draaiende te houden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om veiligheid, continuïteit en rendement te garanderen is goed asset management van levensbelang. Daarbij laat de praktijk zien dat veel onderhouds- beheersystemen beter en slimmer ingericht kunnen worden dan daadwerkelijk het geval is. Wie wij zijn?

Wij zijn Vectormm.

Wij ontzorgen asset owners en helpen met het creëren van veiligheid, continuïteit en waarde door middel van gerichte onderhoudsen inspectieprogramma’s.

Vectormm initieert, implementeert, optimaliseert, werkt pragmatisch, transparant en is volledig onafhankelijk.

Meer weten over VectorMM?

Bezoek onze websites voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Vector MM ›Vector MM Consultancy ›
"Let the compass of
Vector Maintenance Management B.V.
be your guide"
Copyright © Digiwebsite - Deze website is gemaakt door
Digiwebsite